HENVISNING AF

IMPLANTAT- OG ANDEN KIRURGI

FOR TANDLÆGER

IMPLANTAT- OG ANDEN KIRURGI

Leila Seidelin Bache og Mats Gade Philipson varetager klinikkens henvisninger vedr. implantatkirurgiske opgaver. Begge har gennemgået en to-årig implantatuddannelse ved Royal College of Surgeons of England i London med over 350 undervisningstimer. Uddannelsesforløbet er baseret på evidensbaseret viden og metoder for implantatkirurgi, inklusive knogleopbygning, knogleblok grafting, intern og ekstern sinusløft, men ikke desto mindre med fokus på protetik, æstetik og det færdige resultat. Siden 2008 har Leila placeret over 700 implantater til brug for enkelttandskroner, broer, herunder fuldkæbebroer og implantatunderstøttede helproteser i både over- og underkæbe og har i denne forbindelse også udført de nødvendige knogleopbygninger, sinusløft, m.m.

“Implantatkirurgi er min store faglige passion, og hvis du har patienter, som har brug for implantatbehandlinger, vil jeg garantere højt niveau af faglighed og omsorg til dine patienter. Hvis du er interesseret i at varetage den protetiske del af behandlingen selv, er det naturligvis helt fint, og jeg kan også hjælpe dig med at komme i gang med suprastruktur på implantater, så du på sigt kan stå for denne del af behandlingen. Jeg arbejder med både Straumann og Ankylos implantatsystemer”.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til klinikken, hvis du vil have vurderet en patientcase eller har brug for et råd i forbindelse med diagnostik eller behandlingsplanlægning med implantater.

KOLLEGIALE RELATIONER

Leila har i flere år fået henvisninger til implantatbehandlinger på sin klinik i Holbæk: “Samarbejdet har altid været kendetegnet af tillid mellem mig og de henvisende kollegaer. Den tillid, som en kollega har vist mig, har jeg aldrig svigtet. Det ligger mig altid på sinde at kunne hjælpe med, at mine kollegaer får udvidet deres faglige og forretningsmæssige områder. Det er vigtigt for mig at sende en tilfreds patient tilbage til en henvisende kollega og en henvist patient får ikke lov til at blive tilknyttet min klinik efter endt arbejde. Tværtimod har jeg ofte bekræftet patienten i en foreslået behandling, så de kommer tilbage med øget motivation til at få den gennemført”.