KVALITETSDOKUMENTER TIL VORE TANDLÆGE-KOLLEGER

WWW.DENTALKVALITET.DK

PROCEDURER FOR:

 • AFTRYK AF KANALUDBORING TIL STØBT OPBYGNING

 • ANLÆG AF KOFFERDAM

 • BEHANDLING AF ORAL CANDIDOSE

 • BRUG AF ADRENALIN I LIVSTRUENDE SITUATIONER

 • DISINFEKTION AF AFTRYK

 • FLOURBEHANDLING

 • FREMSTILLING AF PROVISORIER

 • HÆMOSTASE OG POCHEUDPAKNING FØR AFTRYK MM.

 • ISOLERING AF DENTING OG BUNDDÆKNING

 • DIVERSE PATIENTVEJLEDNINGER

 • TANDBEHANDLING AF PATIENTER I ANTIRESORPTIV BEHANDLING

 • OG MANGE ANDRE …

LOVPLIGTIGE PROCEDURER OG KVALITETSSIKRING

Vi har etableret et site, som har til formål at tilbyde værktøjer og inspiration til at hjælpe vore tandlæge-kolleger med kvalitetsstyring og med at leve op til lovgivningens mange krav.

Sitet ligger på www.dentalkvalitet.dk.

Siden 2005 har vi hos Sanadent tandlægerne arbejdet målrettet med standardisering og dokumentation af de mange daglige arbejdsgange og processer på vore klinikker. Der foreligger nu hundredvis af procedurebeskrivelser, som klinikkernes medarbejdere kan tjekke, når de er i tvivl. Dette bidrager til medarbejdernes effektivitet, samtidig med at kvaliteten opretholdes.

Efterhånden er en del af disse beskrivelser blevet lovpligtige (f.eks. instruks ved uddelegering m.fl.), og de bliver rutinemæssigt kontrolleret som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg. De fleste dokumenter tager mange timer at udarbejde. Man kan derfor spare en del tid ved at basere sit arbejde med kvalitetsstyring og dokumentation på disse dokumenter.