VÆRDIGRUNDLAG FOR SANADENT TANDLÆGERNE PÅ FREDERIKSBERG OG I HOLBÆK

DET TROR VI PÅ

OM OS

VI TROR PÅ HELE MENNESKER

Sanadent tandlægernes værdigrundlag er præget af en dyb tillid til, at vi mennesker vil hinanden det bedste. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bidrage til at gøre verden bedre. Det gælder det enkelte menneskes verden, som er i fokus ved hvert eneste møde med vore behandlere, og det gælder den store verden, hvor vi har fokus på at drive klinikkerne bæredygtigt og ansvarsfuldt.

Vi bruger tid og energi på at sætte ord på, hvad det vil sige, at gøre verden bedre. Indtil videre arbejder vi ud fra følgende 10 grundlæggende værdier.

Vi tager folk alvorligt og interesserer os for dem som hele mennesker uanset om det er kunder, kolleger, myndigheder, leverandører eller konkurrenter. God tandbehandling er et spørgsmål om godt samarbejde mellem mennesker. Kombinationen af faglig dygtighed, omhyggelighed og ro skaber tryghed, og det er altafgørende for at få det bedste resultat og en god oplevelse.

Vi taler åbent om det, vi oplever som sandheden. Det er tilladt at være uenige, men ikke at skjule det. Vi fortæller kunderne ALT, hvad der er relevant at bemærke i deres mund uden hensyn til vore eventuelle fordomme om deres situation, økonomi, vilje eller lignende. Vi taler åbent med vore kolleger om alt, hvad vi synes kunne blive bedre.

Vi prioriterer at skabe højest mulig kvalitet inden for de givne rammer. F.eks. bruger vi ikke nødvendigvis de billigste materialer eller den hurtigste behandlingsmetode, men de bedste, som kan rummes indenfor klinikkens rammer. Vi er omhyggelige med vort arbejde, og vælger kun anerkendte tandtekniske laboratorier og gennemtestede materialer. Vi er gode til at lægge en bedøvelse, og gør alt for at behandlingen foregår smertefrit og roligt. Klinikkerne er indrettet med topmoderne udstyr og digitale hjælpemidler, som bl.a. panoramarøntgen, 3D-scanning og hvad der i øvrigt hører til en moderne klinik i det 21. århundrede.

Vi engagerer os i alle aspekter af hverdagen og viser vores omsorg for alle, vi kommer i forbindelse med. Vi tager ejerskab og følger op på de opgaver, der skal løses og de mennesker, som vil have gavn af vores opmærksomhed. Vi er aldrig ligeglade.

Vi prioriterer samarbejde og sammenhold og hjælper hinanden som hele mennesker. “Vi gi’r dig noget at smile af – og noget at smile med …” er naturligvis møntet på kunder og patienter, men vi prioriterer, at alle skal blive i godt humør af at gå på arbejde. Vi deltager aktivt og bakker op om fælles arrangementer på arbejdspladsen. Det er VORES klinik.

Vi overholder aftaler med os selv personligt, med hinanden og med kunderne og patienterne. Vi sætter os ind i og overholder gældende regler og lovgivning.

Vi stopper aldrig med at stræbe efter at blive bedre. Vi opfordrer hinanden til at gå på kursus og til at spørge og blive klogere som en del af en livslang efteruddannelse.

Vi er fælles om at drive en virksomhed, der giver mening og skaber glæde og overskud. Vi har respekt for naturen – vi forsøger aktivt at minimere spild og at bidrage positivt til universets balance og bæredygtighed.

Vi giver! Vi giver os selv, vores faglighed, empati, tid, nærvær og respekt. Vi er dybest set en servicevirksomhed.

Vi tilstræber, at skabe smukke resultater – ikke blot funktionelt i munden på kunderne. Vi har indrettet nogle af Danmarks smukkeste klinikker (det synes vi i hvert fald selv), og vi prioriterer at holde dem smukt vedlige, vi rydder op, og vi ser ordentlige ud.