EKSPERTER I RODBEHANDLING PÅ FREDERIKSBERG OG I HOLBÆK

EKSPERTISE OG HØJ SUCCESRATE

RODBEHANDLING / EFTER BEHANDLINGEN

Man kan undertiden opleve lette, forbigående smerter i nogle dage efter en rodbehandling. Er smerterne vedvarende eller tager de til, skal klinikken kontaktes.

En rodbehandling er – som beskrevet her – ofte en kompliceret behandling. Rodbehandlingens succes er afhængig ikke blot af godt tandlægearbejde, men også af rodens facon og rodkanalens tilgængelighed. Det er ikke altid muligt at fjerne alt vævet inde i rodkanalen, ikke mindst kan det rodspidsnære område være forsnævret eller tilkalket på en måde, så instrumenterne ikke kan trænge igennem. Til gengæld er den forstoppede kanal stadig stor nok til, at bakterierne kan eksistere. Det kan betyde, at rodspidsområdet ikke kan desinficeres tilstrækkeligt, eller at rodhinden efterfølgende ikke heler som forventet. I disse sjældne tilfælde vil infektionen kunne fortsætte, oftest som en kronisk betændelse, eller symptomerne fra tanden vil komme igen. Skulle dette være tilfældet, kan infektionen kun fjernes operativt, dvs. ved at bortoperere rodspidsen og skrabe betændelsesprocessen ud. Selvom det ikke sker tit, så er det desværre en ikke helt unormal komplikation selv efter en god rodbehandling. Operationen foretages som udgangspunkt af en tandlæge med særlig ekspertise indenfor kirurgi.  Det er ikke ualmindeligt efter en rodbehandling at få den tilstand, man kalder Dry Socket. Det er ufarligt, men ret smertefuldt, og derfor skal du kontakte klinikken med det samme, da det normalt er nemt at afhjælpe disse smerter.

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde overfor tryk og hårdt bid, som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun en udvej, nemlig at trække tanden ud. For at forebygge dette og sikre bevaring af tanden, vil det ofte være bedst, alt efter destruktionens omfang, at forsyne tanden med krone og rodstiftopbygning. Det er den bedste forebyggende metode mod tand- eller rodfraktur. Eneste krav er, at ophelingen af rodspidsbetændelsen foregår som forventet. Dette kontrolleres som udgangspunkt ved at tage et røntgenbillede af rodspidsen efter ½ til 1 år.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske årsager.