VIDENDELING & KOLLEGAMØDER

FOKUS PÅ FRUGTBART SAMARBEJDE

DELTAG I KOLLEGAMØDER

Vi holder jævnligt kollegamøder, hvor vi fokuserer på et specifikt emne.

Senest holdt vi – i samarbejde med Straumann – et kollegamøde, hvor emnet var implantologi og periimplantitis i praksis. Mødet havde dels til formål at dele viden om de aktuelle behandlingsmuligheder med implantater og dels at indbyde deltagerne til et frugtbart samarbejde, hvor vi hjælpes ad med at behandle mennesker, der vil have glæde af implantater. Efterfølgende har flere kolleger valgt at henvise patienter til implantatoperation hos Sanadent, og vi har en løbende dialog om, hvordan den henvisende tandlæge enten selv kan tage sig af protetikken eller få hjælp og vejledning til at komme i gang med dette.

Kontakt os gerne og hør mere om de næste planlagte kollegamøder.