I Danmark uddannes tandlæger på universitetet – de fleste i København eller Aarhus. Uddannelsen tager fem år, fordelt på en Bachelor og en Master.

Er man så færdiguddannet ?

Når man er færdiguddannet som tandlæge, er man ikke færdigt uddannet :-)

For det første skal man gennemgå et forløb, som tager ca. et år, før man får ret til det man kalder “selvstændigt virke” (eller “jus” i daglig tale), så man har ret til at stå alene med patienter eller at eje sin egen klinik. For det andet deltager tandlæger ofte i videreuddannelsesforløb for at blive dygtigere.

Konstant videreuddannelse

Hos Sanadent tandlægerne er vi f.eks. eksperter i behandling af paradentose efter flere års videreuddannelse, ligesom et 2-årigt kursus i London har dannet grundlag for, at vi er dygtige til at udføre implantatbehandlinger. De senere år har vi fokuseret på æstetisk tandbehandling og deltaget i mere end 20 kurser i ind- og udland hos nogle af verdens dygtigste tandlæger på området.

FAQ

Hvor lang tid tager det at blive tandlæge i Danmark?

Tandlægeuddannelsen i Danmark tager fem år, inklusive en Bachelor- og en Masteruddannelse. Uddannelsen foregår primært på universiteterne i København eller Aarhus.

Er der krav til videreuddannelse for tandlæger efter endt uddannelse?

Ja, tandlæger skal minimum have 25 timers efteruddannelse pr. år for at opretholde tilladelsen til at praktisere. Vore tandlæger har hvert år langt mere end det for at holde sig opdaterede og dygtiggøre sig inden for specialiserede områder.

Hvor lang tid tager det at opnå “selvstændigt virke” som tandlæge?

Processen for at opnå “selvstændigt virke” tager cirka et år efter endt tandlægeuddannelse. Det indebærer yderligere træning og evaluering, inden man får rettighederne til at arbejde selvstændigt med patienter eller muligheden for at eje en tandlægeklinik.